Black Week 50-60% OFF | Free shipping on orders over 59 USD / 59 EUR

På Herobility kommer vårt huvudfokus alltid ligga på den kommande generationen. Inte bara för att vi utvecklar produkter som bebisar och barn älskar, utan också genom att ta ansvar för vår planet. Vårt mål är att underlätta valet av hållbara produkter, utan att behöva kompromissa med säkerhet och funktionalitet. Vårt mål är att alltid vara i framkant i utvecklingen av miljövänligare produkter.

Val av material

Vi lägger mycket tid på valet av de material vi använder i våra produkter. Då vi säljer produkter som riktar sig till barn måste vi sätta kvalitet och säkerhet först och därefter försöka göra vårt bästa för att minska miljöpåverkan. Materialen måste vara hygieniska och ofarliga. De behöver också klara de internationella kraven på säkerhet.

Alla Herobilitys produkter är fria från BPA, BPS och andra gifter.

Vad menar vi med Eco?

ECO är en förkortning på engelskans Ecology, på svenska Ekologi. Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan organismer och den miljö de lever i. (https://www.merriam-webster.com/dictionary/ecology) Med det syftar vi alltså inte på begreppet ”ekologisk”. Vi vill vara tydliga med att vår ECO-märkning inte heller betyder att produkterna är nedbrytbara i naturen.

För oss står vår ECO-märkning för en minskad miljöpåverkan jämfört med produkter gjorda helt i fossil plast som framställs från råolja. Vi strävar efter att i stället använda material som påverkar ekosystemet så lite som möjligt, till den utsträckning det är säkert och användbart. Detta gör vi till exempel genom att minska användningen av fossil plast och istället ersätta det med säkra material som till exempel bioplast, glas, silikon och stål. Det finns givetvis för- och nackdelar med alla material, men för att uppfylla de hårt ställda säkerhetskrav som finns på babyprodukter så har vi valt just dessa.

Designen av produkter

Inget material eller produktionsmetod i världen kan motivera att utveckla produkter som inte används. Vi har en lång checklista för att säkerställa att produkterna vi lanserar verkligen är till god nytta och samt är lätta att återanvända och återvinna. För att summera så är alla våra produkter:

Säkra för ditt barn.Utvecklade på ett sätt som stödjer ditt barns utveckling.Utvecklade för att underlätta livet för dig som förälder.

Vi designar produkter med utbytbara delar, för att förlänga användningstiden för varje produkt. För oss är det viktigt att vi designar produkter utan onödiga detaljer där varje funktion är väl motiverad.

Produktskötsel och användning

Vårt mål är att du ska få så mycket användning och glädje av varje produkt som möjligt innan återvinning. Mycket av vår kommunikation fokuserar därför på att förklara hur man använder sina Herobility produkter på olika sätt. Men också hur man tar hand om sina produkter så att de håller så länge som möjligt, för att minska konsumtionen på global nivå.

OBS! Vissa produkter har en rekommenderad livslängd för att uppfylla internationella säkerhetsnormer för babyprodukter. Till exempel har nappar och dinappar till nappflaskor en rekommenderad livslängd på två månader från första till sista användning. Andra produkter är lättare att ge vidare till dina vänner eller spara om du förväntar dig syskon.

Stay updated