Återkallelser

Viktig information: Eco Feeding Spoon och Eco Baby Spoon & Fork

Då vi har fått in ett fåtal reklamationer gällande kvaliteten på Eco Feeding Spoon och Eco Baby Spoon & Fork har vi valt att återkalla produkten.

Viktig information: Napphållare

Då vi har fått in ett fåtal reklamationer gällande kvaliteten på HeroHolders spänne har vi valt att återkalla produkten. Spännet innehåller smådelar vilket kan innebära en kvävningsrisk.