Childhood Foundation

Childhood Foundation

CHILDHOOD BERÄTTAR
Alla barn har rätt till sin barndom, trygghet, glädje, lekfullhet och nyfikenhet på livet. Alla har rätt att få växa upp och utvecklas både socialt och intellektuellt.
På World Childhood Foundation arbetar vi för att förhindra att barn utsätts för övergrepp eller exploatering. Därför stödjer vi cirka 100 projekt runt om i världen som arbetar med barn som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för övergrepp, barn i samhällets vård, gatubarn och familjer i riskzonen.

Vi har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA men har ingen egen personal i fält. Istället stödjer vi projekt som lokala organisationer genomför, eftersom dessa organisationer finns kvar på lång sikt och oftast har bäst förståelse för de problem som finns i regionen. Det finns många mindre organisationer som brinner för det de arbetar med men som saknar resurser. Då kan Childhoods stöd vara viktigt. Just nu stödjer vi projekt i Brasilien, Estland, Kambodja, Kina, Lettland, Litauen, Moldavien, Nepal, Polen, Ryssland, Sverige, Sydafrika, Thailand, Tyskland, Ukraina, USA, Vitryssland.
Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Vårt mål är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer utan att alla ska få en trygg och kärleksfull barndom. Läs mer om Childhood.

VI SAMARBETAR MED CHILDHOOD
Herobility har sedan 2016 samarbetat med World Childhood Foundation för att ge barn en trygg och kärleksfull barndom. Vi delar samma värderingar och är väldigt stolta över det långsiktiga samarbetet. För varje såld HeroBottle skänker vi 5 SEK till Childhood.